Contact

Nieuwe Hemweg 50
1013 CX Amsterdam

info@intevest.trone.dev
+31 *(20) 209 0400

KVK: 77011368
BTW: NL860871848B01

Privacyverklaring.

Intevest

Intevest.nl is een website van Intevest B.V. Intevest verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door Intevest in het kader van haar dienstverlening, haar bedrijfsvoering en voor verbetering en beheer van de website intevest.nl.

Rechtsgrondslagen voor verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Intevest met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Intevest, haar cliënten en/of derden.

Persoonsgegevens

Intevest verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is voor haar verwerkingsdoelen. Intevest verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van één van haar verwerkingsdoelen van derden verkrijgt. Uw persoonsgegevens worden door Intevest in beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

Cookies

Om bezoeken aan intevest.nl te optimaliseren houdt Intevest anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Intevest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor haar verwerkingsdoelen. De gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Persoonsgegevens en derden

Intevest verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor haar verwerkingsdoelen.

Wijzigingen

Intevest behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom deze privacyverklaring regelmatig te controleren.

Uw rechten

U hebt het recht Intevest te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan het postadres van Intevest of info@intevest.trone.dev.